top of page

 Onze huisregels 

Na betaling van het lidgeld ga je akkoord met het intern reglement van Gympies Sterrebeek zoals hieronder beschreven.

Bij goede communicatie horen goede afspraken. Bij het inschrijven vragen we jullie dan ook om deze allemaal even te overlopen en akkoord te gaan.

 
Gepaste kledij

Gepaste kledij voor de gepaste dansles

 

Kleuterdans

-Turnpantoffels/sportschoenen
-Geen botten, sandalen of ander ongepast schoeisel
-Gemakkelijk beweegbare kledij
-Geen juwelen (kleine oorbelletjes mag)
-Haar vast (kort haar uit het gezicht)

Modern

-Sokken of blote voeten of jazz-schoentjes
-Geen schoenen, turnpantoffels, botten, sandalen
-Gemakkelijk beweegbare kledij
-Rokje mag maar in beweegbare stof en met shortje onder
-Shortje, legging of lange broek
-Geen jeansbroek
-Haar altijd vast (bij kort haar uit het gezicht)
-Eventueel knielappen
-Geen juwelen (kleine oorbelletjes mag)

 

Hiphop

-Sneakers/sportschoenen
-geen turnpantoffels, botten, sandalen
-Gemakkelijk beweegbare kledij
-Geen rokjes, jeansbroek, kleedjes
-Shortje, legging of lange broek (sport)
-Haar altijd vast (bij kort haar uit het gezicht)
-Geen juwelen (kleine oorbelletjes mag)

 

Groepslessen

-Gepaste stevige sportschoenen
-Sportkledij
Let op: voor sommige lessen dien je je eigen materiaal mee te brengen.

 
Wat brengen we mee naar de les?

Er is geen drank voor de leden voorzien tijdens de dans- en gymlessen.

Voor de jongere leden:
-Breng altijd een flesje water mee voor tijdens de les
-Voor 1,5u les mag er een kleine (liefst gezonde) snack voorzien worden
-Voor lessen van 1 uur is dit niet nodig, daar is geen pauze
-Gelieve frisdrank thuis te laten, sportdrankjes mogen wel

Alles wat we niet nodig hebben in de les laten we in de kleedkamer.

Voor de meer volwassen leden opteren we deze richtlijnen ook te volgen om het goede voorbeeld te geven.

 
Inzet en attitude tijdens de les

Onze lessen draaien nog steeds om plezier maken, maar uit respect voor de leerkrachten en voor elkaar, hebben wij wel bepaalde verwachtingen, namelijk:
-Positieve houding in de les tegenover elkaar en tegenover de leerkrachten
-Inzet tijdens de lessen
o Je kan eens een minder dagje hebben, en dat is geen probleem, daar mag je ook altijd met je leerkracht over praten als je wil.
-Kunnen samenwerken met andere leden van je groep
-Het babbelen te beperken tijdens de dansles
o Zeker als de leerkracht aan het praten is, verwachten we stilte en aandacht

 
Aanwezigheden

Als je je inschrijft in een les, wordt er verwacht dat je wekelijks naar die les komt.
Als je eens niet kan komen, gelieve dit te laten weten aan je leerkracht minimum een uur voor de start van de les. De contactgegevens van de leerkracht zullen meegedeeld worden in de whatsapp-groep.

Als je afwezig bent, ben je zelf verantwoordelijk om de geziene choreografie in te halen voor de start van de volgende les. Voor onze jongere leerlingen kan dit herhaald worden tijdens de les, maar we besteden er wel minder tijd aan dan de vorige les.

 
Op tijd komen

Gelieve altijd 5 minuutjes voordat je les begint, aan te komen. Zo kan de les op tijd beginnen en kunnen de 60 of 90 minuten volledig benut worden.

 
Ouders

Tijdens de les zijn er geen toeschouwers toegelaten, tenzij onder akkoord van de leerkracht. 
Graag buiten of in de gang wachten tot de les voorbij is, om dan binnen te komen.

Als u bepaalde vragen of opmerkingen wil bespreken, vragen we u om dit NA de les te doen zodat deze niet gestoord wordt of later begint.

 
Niveaus

Het doorschuiven naar een hoger niveau kan enkel bepaald worden door de leerkrachten of het bestuur. Dit wordt bepaald op het einde van het schooljaar na het verloop van de lessen. Voor nieuwe leden kan dit tijdens een proefles bepaald worden in overleg met de leerkracht. Het advies van de leerkracht is bindend. Een leerling mag zich wel steeds inschrijven voor een lager niveau dan het aangeraden niveau.
Voor nieuwe leden kan dit door middel van een proefles te volgen.

 
Schoolvakanties en feestdagen

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen zijn er theoretisch gezien geen lessen.
Hier kunnen wel inhaallessen geplaatst worden of extra repetities voor een optreden.

 
Mutualiteit

Het is met Ledenbeheer mogelijk om uw attest voor de mutualiteit online te verkrijgen.

 
Kortingen

Familiekorting: geldig voor leden van hetzelfde gezin. 
Bij twijfel en/of onduidelijkheid behoudt Gympies Sterrebeek zich het recht voor een attest "Samenstelling van het Gezin", afgeleverd door de gemeente, te vragen.

 
Beeldmateriaal

Wanneer er beeldmateriaal gemaakt wordt van de dansers/leden tijdens de lessen en evenementen die betrekking hebben tot de vereniging zouden deze gebruikt kunnen worden op onze sociale media en platformen. Door in te schrijven geeft u na betaling hiermee akkoord.

 
Whatsapp-groep

Wij maken voorafgaand aan het jaar whatsapp-groepjes met alle leden of ouders van de leden in. Zo kunnen wij en jullie gemakkelijker communiceren. Je kan in deze groep dan ook heel gemakkelijk laten weten indien je er eens niet kan zijn. Wij kunnen zo ook gemakkelijker laten weten als de lesgever bv. ziek is en er niet geraakt etc.
Deze groep dient puur voor de communicatie omtrent de lessen, we vragen dan ook dat jullie elkaars privacy respecteren en niets anders met deze gegevens te doen.

 
Terugbetalingen lidgeld

Wij betalen enkel lidgeld terug op vertoon van een doktersattest dat aantoont dat u de rest van het schooljaar niet kan sporten. We berekenen dan hoeveel lessen u vanaf de dag van ziekte tot het einde niet kan volgen en trekken hier een administratiekost van €10 af samen met de verzekering. Het overblijvende bedrag storten wij terug adhv een creditnota. Onder geen andere voorwaarden doen wij aan terugbetalingen.

 
Vragen?

Als er vragen zijn voor leerkrachten, kan dit voor of na de les. Gelieve nooit een les te storen, dit is voor niemand leuk. 
Voor andere vragen kan u terecht bij ons via e-mail contactgympies@gmail.com of telefoon +32 456 54 28 46
U mag de leerkracht ook zelf contacteren, indien hij/zij daar toestemming voor geeft.

bottom of page